Love Is Fate (That I Love You Is the Best Arrangement / Wo Ai Ni Zhe Shi Zui Hao De An Pai / 我爱你, 这是最好的安排)